TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUOCHUYSOFT

 

NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Đáp ứng tất cả nghiệp vụ của tất các bộ phận tham gia bán hàng trên mọi thiết bị

TÍNH NĂNG CHO LỄ TÂN        
        Không bỏ sót mọi yêu cầu đặt chỗ
        Dễ dàng kiểm tra tình trạng bàn trống để ghi nhận đặt chỗ
       Ghi nhận đặt món, đặt tiền trước của khách
       Đáp ứng tốt nghiệp vụ xếp bàn, nhận bàn, hủy đặt chỗ
       Quản lý chặt chẽ lịch đặt chỗ hàng ngày, chủ động kế hoạch và nguồn lực để phục vụ

 

TÍNH NĂNG CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

       Order dễ dàng, nhanh chóng - Không bị nhầm/bỏ sót món
  • Giới thiệu món và ghi order bằng điện thoại, máy tính bảng
  • Tức thời chuyển yêu cầu chế biến cho bếp/bar ngay tại bàn
  • Theo dõi tình hình chế biến, trả món, thông báo hết món bất cứ lúc nào
  • Kiểm đồ, chuyển yêu cầu thanh toán, nhận phiếu tạm tính ngay trên điện thoại, máy tính bảng

TÍNH NĂNG CHO NHÂN VIÊN BẾP/ BAR

       Không chế biến nhầm món, bỏ sót yêu cầu chế biến
  • Tức thời nhận danh sách món cần chế biến ngay khi khách gọi món
  • Xem nhanh danh sách món cần chế biến trên máy tính bảng, tivi rất trực quan
  • Xem tổng số lượng món cần chế biến tại cùng thời điểm để chế biến cùng lúc
  • Thông báo trả món, báo hết/báo còn món trực tiếp trên máy tính bảng

TÍNH NĂNG CHO NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

Theo dõi tức thời món chế biến xong để trả món kịp thời, đúng bàn khách gọi

 

TÍNH NĂNG CHO THU NGÂN
Tính tiền nhanh chóng, chính xác - Hỗ trợ mọi hình thức thanh toán

TÍNH NĂNG CHO CHỦ NHÀ HÀG/ UẢTÍNH NĂNG CHO CHỦ NHÀN LÝTÍNH NĂNG CH  HÀNG/QUẢN LÝ

Quản lý nhà hàng từ xa đơn giản và hiệu quả

 

GIAO DIỆN QUẢN LÝ TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI

QUẢN LÝ MUA HÀNG/KHO HÀNG
Chỉ cần tối đa 10 phút mỗi ngày, chủ nhà hàng có thể xác định ngay được số lượng NVL cần mua theo số món đặt trước hoặc số món đã bán kỳ trước. HOANNGOCSOFT.COM  giúp chủ nhà hàng quản lý tình hình đặt hàng, nhận hàng, trả lại hàng theo từng mặt hàng và công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp.
QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Đáp ứng mọi hình thức khuyến mại: Tặng món, Giảm giá theo món, Giảm giá theo hóa đơn, Mua n món X tặng m món Y, Voucher. Tự động xét các điều kiện khuyến mại theo từng hóa đơn giúp thu ngân tính tiền nhanh chóng, chính xác
QUẢN LÝ THU CHI/CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG
Quản lý chặt chẽ mọi giao dịch thu chi tiền mặt, tiền gửi, giúp chủ nhà hàng luôn chủ động nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.Dễ dàng quản lý, đối chiếu công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp chi tiết theo từng lần nhập hàng.