Ổ cắm thông minh bản EU SP-EUC01 (+ 0)

899000

Ổ cắm thông minh bản EU SP-EUC01 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công...

Chi tiết 12

Ổ cắm thông minh bản US ZNCZ12LM (+ 0)

929000

Ổ cắm thông minh bản US ZNCZ12LM - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Tải định...

Chi tiết 12

Tăng phô điều chỉnh nhiệt độ màu kép Aqara T1 Pro - CN SSWQD02LM (+ 0)

1699000

Tăng phô điều chỉnh nhiệt độ màu kép Aqara T1 Pro - CN SSWQD02LM - Giao tiếp...

Chi tiết 13

Đèn LED dây T1 (2m) RLS-K01D (+ 0)

1289000

Đèn LED dây T1 (2m) RLS-K01D - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, Matter thông qua Hub -...

Chi tiết 13

Đèn LED dây T1 bản mở rộng (1m) RLSE-K01D (+ 0)

429000

Đèn LED dây T1 bản mở rộng (1m) RLSE-K01D - Nguồn vào: 24VDC ≤0.25A/m - Công...

Chi tiết 13