Máy bộ Dell Optiplex 7010SFF (Core I5- 3470, Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

4000000

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUỐC HUY Địa Chỉ: 10 chung Cư A - chợ...

Chi tiết 395

Máy bô Dell Optiplex 3010SFF (Core I3- 3220 ( 3M/3.3Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

3600000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 448

Máy bô HP Compaq 6300SFF (Pentium G2030 ( 3M/3.0 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột) (+ 0)

2800000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB: 500K SSD...

Chi tiết 345

Máy bô Dell Optiplex 9010SFF (Core I7- 3770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

5790000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB: 500K SSD...

Chi tiết 447

Máy bộ Dell Optiplex 3020SFF Pentium G1840 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím_Chuột (+ 0)

3400000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB: 500K SSD...

Chi tiết 305

Máy bộ Dell Optiplex 3020SFF Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím_Chuột (+ 0)

3500000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 331

Máy bô Dell Optiplex 3020MT (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

4400000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 347

Máy bộ Dell Optiplex 3020MT (Core I5-4570 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

Giá: Liên hệ

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 320

Máy bộ Dell Optiplex 9020MT (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

7500000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 409

Máy bộ HP 6300 Pentium G640 ( 3M/3.0 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím_ Chuột (+ 0)

2750000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 335

Máy bộ HP Compaq 6300SFF (Core I3-2100 ( 3M/3.1 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột) (+ 0)

3250000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 384

Máy bộ HP Compaq 6300SFF (Core I5-2400 ( 6M/3.4 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím Chuột) (+ 0)

3900000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 313

Máy bộ HP 6300 Core I7-2600 ( 8M/3.8 Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD, Free OS, Phím_ Chuột (+ 0)

5170000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 350

Máy bộ HP Compaq 6300SFF (Core I3- 3220 ( 3M/3.3Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

3400000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 322

Máy bộ HP Compaq 6300SFF (Core I5- 3470s ( 6M/3.6Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột) (+ 0)

4125000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 300

Máy bộ HP Compaq 6300SFF Core I7- 3770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột (+ 0)

5660000

Khách nâng cấp thêm: Ram 4GB: + 450K Thay thế hdd: HDD 500GB: 300K HDD 1TB:...

Chi tiết 330