Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (không dây nguội) - Màu xám WS-EUK02-XAM (+ 0)

1159000

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (không dây nguội) - Màu xám WS-EUK02-XAM -...

Chi tiết 13

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (không dây nguội) QBKG29LM (+ 0)

1699000

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (không dây nguội) QBKG29LM - Giao tiếp...

Chi tiết 13

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (có dây nguội) WS-EUK03 (+ 0)

979000

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (có dây nguội) WS-EUK03 - Giao tiếp bằng...

Chi tiết 14

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (có dây nguội) - Màu xám WS-EUK03-XAM (+ 0)

979000

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (có dây nguội) - Màu xám WS-EUK03-XAM -...

Chi tiết 14

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (có dây nguội) WS-EUK04 (+ 0)

1109000

 Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (có dây nguội) WS-EUK04 - Giao tiếp...

Chi tiết 27

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (có dây nguội) - Màu xám WS-EUK04-XAM (+ 0)

1109000

 Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (có dây nguội) - Màu xám WS-EUK04-XAM -...

Chi tiết 25

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (có dây nguội) QBKG32LM (+ 0)

1579000

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (có dây nguội) QBKG32LM - Giao tiếp bằng...

Chi tiết 25

Công tắc cảm ứng S1E MS-K01D (+ 0)

1849000

Công tắc cảm ứng S1E MS-K01D - Giao tiếp Wifi 2.4GHz - Điện áp định mức: 220VAC~50Hz -...

Chi tiết 27

Mô-đun công tắc đơn T1 (có dây nguội) SSM-U01 (+ 0)

669000

Mô-đun công tắc đơn T1 (có dây nguội) SSM-U01 - Giao tiếp bằng sóng...

Chi tiết 13

Mô-đun công tắc đơn T1 (không dây nguội) SSM-U02 (+ 0)

799000

Mô-đun công tắc đơn T1 (không dây nguội) SSM-U02 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee...

Chi tiết 11

Rơ-le tiếp điểm khô Aqara T2 DCM-K01 (+ 0)

1029000

Rơ-le tiếp điểm khô Aqara T2 DCM-K01 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Điện áp...

Chi tiết 11

Nút bấm điều khiển không dây Mini T1 WB-R02D (+ 0)

489000

Nút bấm điều khiển không dây Mini T1 WB-R02D - Giao tiếp bằng sóng Zigbee...

Chi tiết 12

Khối lập phương điều khiển cử chỉ hình khối Aqara Cube T1 Pro CTP-R01 (+ 0)

569000

Khối lập phương điều khiển cử chỉ hình khối Aqara Cube T1 Pro CTP-R01 - Giao tiếp...

Chi tiết 12

Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 WRS-R02 (+ 0)

849000

Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 WRS-R02 - Giao tiếp bằng sóng...

Chi tiết 11

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG21LM (+ 0)

929000

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG21LM - Giao...

Chi tiết 13

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG22LM (+ 0)

999000

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG22LM - Giao...

Chi tiết 13

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG25LM (+ 0)

1049000

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (không dây nguội) - CN QBKG25LM - Giao tiếp...

Chi tiết 11

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG23LM (+ 0)

759000

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG23LM - Giao tiếp...

Chi tiết 11

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG24LM (+ 0)

819000

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG24LM - Giao tiếp...

Chi tiết 12

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG26LM (+ 0)

899000

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (có dây nguội) - CN QBKG26LM - Giao...

Chi tiết 12

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (không dây nguội) WS-USC01 (+ 0)

1049000

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (không dây nguội) WS-USC01 - Giao tiếp...

Chi tiết 13

Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (không dây nguội) WS-USC02 (+ 0)

1119000

Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (không dây nguội) WS-USC02 - Giao tiếp...

Chi tiết 12

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (có dây nguội)WS-USC03 (+ 0)

1029000

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (có dây nguội)WS-USC03 - Giao tiếp bằng...

Chi tiết 11

Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (có dây nguội) WS-USC04 (+ 0)

1109000

 Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (có dây nguội) WS-USC04 - Giao...

Chi tiết 14

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (không dây nguội) WS-EUK01 (+ 0)

1049000

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (không dây nguội) WS-EUK01 - Giao tiếp...

Chi tiết 11

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (không dây nguội) - Màu xám WS-EUK01-XAM (+ 0)

1049000

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (không dây nguội) - Màu xám WS-EUK01-XAM -...

Chi tiết 12

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (không dây nguội) WS-EUK02 (+ 0)

1159000

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (không dây nguội) WS-EUK02 - Giao tiếp...

Chi tiết 11